maandag 19 maart 2018
Schiedamseweg

NBH2A, NBH2B, IBH1A, IBH1B, IBH1C, IBH1D, IBH1E, MIC1A, MIC1B

Roosterwijzigingen maandag 19 maart

Afwezig: ZeyBat, EstDis, FreRah (middag), VerKer (ochtend), JurVal (ochtend), OmaBen (ochtend), R.jVer (ochtend), PetTur

TIME-OUT lokaal: 3.14 (ochtend)/3.13 (middag)

EXTRA Nederlands 09.30 – 10.30 uur in 2.07

NBH2A          6e t/m 8e uur LOBUR ZeyBat geen les

NBH2B           5e t/m 8e uur INFRA RobJon2 in 1.07 i.p.v. wo 10e t/m 13e uur

IBH1A            6e t/m 8e uur REKEN PetTur geen les
10e t/m 12e uur ENGLS EstDis geen les

IBH1B            10e t/m 12e uur REKEN PetTur geen les
13e t/m 16e uur MENTU/VBBPV EstDis geen les

IBH1C            10e t/m 12e uur REKEN R.jVer in 2.17 i.p.v. 6e t/m 8e uur

IBH1D            6e t/m 8e uur REKEN OmaBen verplaatst naar 14e t/m 16e uur in 3.11

IBH1E             13e t/m 15e uur LOBUR ZeyBat geen les

MIC1A           5e t/m 8e uur SPORT JurVal geen les
10e t/m 13e uur WPBEH AdrBra in 2.19 i.p.v. 13e t/m 16e uur

MIC1B           6e t/m 8e uur PCESS FreRah geen les

laatst Gewijzigd: 19-03-2018 10:09Door: Vermeer